Jens Quistgaard

Jens Quistgaard

Jens Harald Quistgaard (1919 - 2008) byl dánský sochař a designér, nejdříve se učil u svého otce Haralda Erika Einar Quistgaarda a poté šel do učení ke Georgu Jensenovi. Je to jeho zásluha, že se svět seznámil s dánským designem, pronikl za hranice své země především s návrhy kuchyní a kuchyňského náčiní - příborů, hrnců a pánví. Získal mnoho prestižních ocenění včetně ceny Lunning a několik zlatých medailí na Milánském Trienále.

 

Křeslo Safari

Termín dánský funkcionalismus se používá k označení dánské větve funkcionalistické architektury, která zaznamenala svůj největší rozkvět v 60. letech. Dánský funkcionalismus se vyznačoval především jednoznačným zaměřením na funkčnost, kterou upřednostňoval před zdobnou estetikou.  Vznikla řada budov s pravoúhlými stěnami, plochými střechami a různými úspornými opatřeními, velmi často byly tyto budovy z betonových desek a takřka bez jakýchkoliv dekorativních prvků.

Jens Quistgaard byl originální myslitel, podnikatel, inovátor a velmi plodný designér. Díky spolupráci s Tedem Nierenbergem navrhl Quistgaard do své smrti v roce 2008 přes více než 4 500 produktů. Jeden z jeho nejúspěšnějších návrhů je osobité křeslo Safari, navržené v roce 1965. Safari křeslo je jediné tohoto druhu na světě a dnes je považováno za klasiku v interiérovém nábytku.

Quistgaard dostal za své návrhy řadu ocenění, je zastoupen ve stálých sbírkách v Muzeu moderního umění v New Yorku i v pařížském Louvru.

Jens Quistgaard - Safari