Skandinávský design GUBI - Uhelný Mlýn

Skandinávský design ve výhradním zastoupení dánské firmy GUBI. Současný evropský design, 100% industriál a kvalita. Exkluzivní showroom Uhelný Mlýn, Libčice nad Vltavou.

Obchodní podmínky

Po potvrzení objednávky a po úhradě dohodnuté zálohy za zboží je standardní zboží zasláno do týdne, zboží vyráběné na zakázku a upravené dle přání zákazníka má obvyklou dodací lhůtu 2 měsíce – týká se především zboží, které výrobce zhotovuje v některé z variant provedení (např. barevné provedení či povrchová úprava, moření, čalounění apod.) O skladové dostupnosti zboží a průběhu objednávky budete vždy informováni naším prodejcem.


Objednávky

Přijímáme pouze písemné objednávky. Objednávku je možno uskutečnit přes naše webové stránky (registrace), e-mailem nebo telefonicky s následným písemným potvrzením. Při zadávání objednávky prosím uvádějte telefonní číslo a e-mailový kontakt.

Objednávka je po vytvoření přijata do systému k dalšímu zpracování. Naši obchodníci Vás budou e-mailem nebo telefonicky kontaktovat o stavu a průběhu vaší objednávky.

Za závaznou objednávku (kupní smlouvu) se považuje odeslání klientem potvrzené objednávky přes webové rozhraní obchodu www.uhelnymlyn.cz.

Objednávku lze stornovat před potvrzením objednávky prodejcem pouze e-mailem, uvedeným v kontaktech a s uvedením čísla objednávky v předmětu zprávy.


Platby

Platbu za objednané zboží lze realizovat bezhotovostním převodem, platební kartou (VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro) nebo u zboží, které je skladem v showroomu, přijímáme úhrady v hotovosti do výše 20 000,- Kč.

Při platbě platební kartou je zákazník přesměrován na zabezpečnou stránku platební brány GP WebPay České Spořitelny (3D Secure). Platební brána nás informuje o provedení platby nebo o jejím zamítnutí. Nezískáváme žádné údaje z karet klientů.

Zboží je vydáno/vyexpedováno až po potvrzení úhrady částky naším účetním oddělením.

Daňový doklad – fakturu vystaví prodejce kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě ve formátu .PDF na elektronickou adresu kupujícího.


Dodání zboží

Zboží je standardně dopravováno obchodním kurýrem na adresu, kterou v objednávce uvede kupující.

Zboží je možné vyzvednout osobně v Showroomu GUBI, Uhelný mlýn, Areál Šroubáren 860, 252 66 Libčice nad Vltavou.

Pokud je zásilka viditelně poškozena, má kupující nárok tuto zásilku nepřebírat. O nepřevzetí poškozené zásilky informuje neprodleně prodejce. Stížnost na poškození zboží během dopravy musí být podána prodejci písemně nejpozději do 5 dnů od data doručení zboží.

Stížnost týkající se vad a jiných nedostatků, které nejsou zřejmé při převzetí zboží, musí být podána prodejci do 5 dní od převzetí zboží.

V případě, že zásilka není kompletní nebo požadované zboží bylo zaměněno za jiné (nesouhlasí dodací list), informujte prosím okamžitě svého prodejce, který se zaručuje za co nejrychlejší vyřešení těchto problémů.


Reklamace a vrácení zboží

Reklamace a vrácení zboží se řídí dle občanského zákoníku. Nárok pro odstoupení od smlouvy v internetovém obchodě je právo Spotřebitele dle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být Prodejci doručeno ze strany Spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

V případě, že má zákazník zájem odstoupit od smlouvy dle předchozího odstavce, kontaktuje prodejce a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Kontaktní elektronická adresa: um@uhelnymlyn.cz, telefon: + 420 776 110 734.

Zákazníkovi bude vrácena původní částka ceny zboží až po potvrzení reklamace. Poštovné při navracení zboží nehradí prodejce, ale kupující.

Reklamaci uplatňuje kupující u prodejce buď písemně, e – mailem nebo osobně v místě podnikání Showroomu GUBI, Uhelný mlýn, Areál Šroubáren 860, 252 66 Libčice nad Vltavou. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodejce obdržel od kupujícího reklamované zboží.

V případě nedodržení podmínek vrácení zboží uvedených výše se částka za vrácení zboží posuzuje individuálně v závislosti na stavu produktu.

Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se jedná o:

- poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo započato s jeho souhlasem před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

- zboží upravené dle přání zákazníka

- nákup v rámci podnikatelské činnosti

Prodejce neakceptuje stížnosti na kvalitu zboží, uplatňované během záruční lhůty, jinak než písemnou formou s podrobným popisem závady. Kupující musí doplnit svou reklamaci o fotografii, na základě které se případně zboží zašle zpět výrobci GUBI k posouzení.

Výrobce GUBI neakceptuje reklamace, pokud bylo zboží nesprávně užíváno, skladováno v extrémních teplotách, užíváno v nevhodných klimatických podmínkách, které neodpovídají všeobecným obchodním podmínkám nebo neodpovídají běžnému opotřebování výrobku.

Adresa pro zaslání reklamace:

Showroom GUBI
Uhelný mlýn
Areál Šroubáren 860
252 66 Libčice nad Vltavou

V případě zaslání reklamace na jinou než uvedenou adresu (viz výše), nebude na tuto reklamaci brán zřetel.

V případě neoprávněné reklamace si prodejce vyhrazuje právo vyúčtovat si částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

Tyto obchodní podmínky se řídí platným občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Veškeré odchylky od obchodních podmínek musí být vždy řešeny písemně mezi kupujícím a prodejcem.


Provozovatel (prodejce)

Provozovatel e-shopu WWW.UHELNYMLYN.CZ :

Uhelný mlýn, s.r.o.
IČO: 60742399
DIČ: CZ60742399
Bankovní spojení: 3566314379/0800
IBAN: CZ90 0800 0000 0035 6631 4379
BIC: GIBACZPX

Sídlo společnosti:
Kroftova 10
150 00 Praha 5 - Smíchov

Místo podnikání (prodejna, adresa pro zasílání reklamací):
Showroom GUBI
Uhelný mlýn
Areál Šroubáren 860
252 66 Libčice nad Vltavou

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 228296