Ochrana soukromí


Osobní údaje

Informace, které shromažďujeme o našich zákaznících, zahrnují jména, informace o zásilce, adresy, emailové adresy a telefonní čísla. Některé informace, které UHELNYMLYN shromažďuje, jsou údaje, které se vztahují k určité osobě a mohou ji identifikovat („Osobní údaje“).


Shromažďování Osobních údajů a jeho využití

UHELNYMLYN shromažďuje a uchovává informace o každé zásilce, kterou zpracovává, aby bylo možné efektivně poskytovat doručovací služby tak, jak to zákazník vyžaduje. UHELNYMLYN využívá informace o zákazníkovi, jeho zásilkách a jeho přepravní činnosti za účelem toho, aby poskytla či zvýšila úroveň služeb svým zákazníkům. UHELNYMLYN využívá tyto informace pro komunikaci se svými zákazníky ohledně dalších služeb poskytovaných společností UHELNYMLYN, které mohou mít přidanou hodnotu pro zákazníka. Tyto informace také využívá pro uspokojení svých obchodních zájmů (zahrnujicí analýzy trendů výkonnosti a tržní studie), pro stanovení cen, zřízení kreditních rámců, provádění fakturace a pro splnění zákonných požadavků platných pro nás nebo pro naše přidružené společnosti.

Veškeré Osobní údaje, které shromažďujeme, budou použity výhradně za účelem poskytování našich služeb a nebudeme je uchovávat déle, než je pro tento účel právně  přípustné.


Třetí strany

Protože shromažďujeme a využíváme informace o našich zákaznících, můžeme uzavřít smlouvu s dodavatelem, který nám pomůže zpracovat tyto informace pro účely uvedené v odstavci výše. Kromě toho můžeme požádat naše přidružené společnosti, aby informace pro dané účely zpracovaly v našem zastoupení. Tito dodavatelé nebo přidružené firmy jsou povinni zachovat důvěrnost informací a mají zakázáno zpracované informace použít pro jiné účely. Navíc, v rámci rozvoje naší společnosti, můžeme koupit či prodat přidružené společnosti nebo obchodní jednotky. Informace o zákaznících mohou být v rámci těchto transakcí jedním z převáděných aktiv.

U Osobních údajů, které shromažďujeme, budeme neustále sledovat dodržování příslušné místní legislativy a nařízení těmito třetími stranami, tj. dodavateli a dalšími smluvními stranami. 


Řádné a bezpečné zpracování vašich Osobních údajů

UHELNYMLYN podnikne všechny nezbytné kroky k tomu, abychom zajistili, že veškeré Osobní údaje, které získáme, budou zpracovány řádně a v souladu se zákonem. K zavedení a udržování této politiky podnikneme veškeré nezbytné kroky. Všichni naši zaměstnanci a zpracovatelé dat, kteří mají přístup k Osobním údajům, jsou povinni respektovat důvěrnost vašich Osobních údajů a pracovat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které potřebujeme a využíváme jen a pouze k vyřízení vašich objednávek.


Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky mohou poslat do prohlížeče uživatele  a uložit je na pevný disk. Cookies zjednodušují užívání internetu ukládáním a správou stavů, aplikací, preferencí a dalších uživatelských informací. Většina prohlížečů je zpočátku nastavena s povolením akceptovat cookies, avšak uživatelé mohou nastavení měnit, odmítnout cookies nebo si vyžádat upozornění, pokud jsou soubory cookies odesílány.

Při prohlížení těchto stránek může UHELNYMLYN uchovávat některé informace na vašem počítači. To bude ve formě souboru cookie. Používáme cookies k ukládání informací, které mohou zlepšit obsah našich stránek a upravit je podle vašich preferencí. UHELNYMLYN také používá cookies k získávání statistik o využívání www.uhelnymlyn.cz. Žádné informace z jakéhokoliv cookie uhelnymlyn.cz nebo jeho použití nejsou předávány společnosti UHELNYMLYN. Cookie je přístupný pouze z www.uhelnymlyn.cz.

Nastavení vašeho prohlížece považujeme za vyjádření vašeho svolení či zamítnutí cookies, které používáme na našich webových stránkách. Pokud si nepřejete přijímat cookies nebo pokud chcete být upozorněni, když jsou používány, můžete změnit tato nastavení v menu nastavení prohlížeče. Pokud si nejste jisti způsobem nastavení, nahlédněte prosím do dokumentace poskytnuté dodavatelem vašeho webového prohlížeče. Upozorňujeme však, že pokud vy nebo váš administrátor cookies zakázal, nebude webová stránka fungovat správně

Využíváme také služeb třetích stran (jako Google Analytics) ke shromažďování souhrnných informací o návštěvnících našich webových stránek. Tyto třetí strany používají služby cookies, aby nám poskytly anonymní údaje o vaší návštěvě na webových stránkách (např. počet návštěv, místo, ze kterého jste navštívili tyto stránky a počet stránek, které jste navštívili). Tyto informace používáme ke zlepšení struktury a obsahu webových stránek. Upozorňujeme, že data, která jsou shromážděná těmito službami třetích stran mimo www.uhelnymlyn.cz, pokud jsou vůbec shromažďována, se nebudou řídit těmito zásadami ochrany soukromí, ale zásadami ochrany Osobních údajů příslušné třetí strany.

Více informací o tom, jak Google zpracovává vaše informace, je k dispozici na  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Pokud chcete zakázat Google Analytics ve vašem prohlížeči navštivte http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Emailová adresa (jen u přihlášeného odběru informací)

Pokud se přihlásíte k odběru našich e-mailových upozornění, zaznamenáme si vaši e-mailovou adresu. Tuto adresu budeme využívat pouze k tomu, abychom vás informovali o novinkách v UHELNYMLYN. Pokud se budete chtít odhlásit z odběru našich upozornění, můžete tak učinit kdykoliv jak je uvedeno v každém e-mailu, který obdržíte, nebo tím, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailové adresy um@uhelnymlyn.cz.


Zabezpečení

UHELNYMLYN zajistí  všechny nutné kroky  k ochraně vašich Osobních údajů shromážděných UHELNYMLYN při návštěvě našich webových stránek a ochrání takovéto informace před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním či znehodnocením. Prosím, mějte na paměti, že internetová spojení nejsou stoprocentně bezpečná nebo bezchybná. Konkrétně e-mail zaslaný na nebo z této internetové stránky nemusí být bezpečný, a proto byste měli věnovat zvláštní pozornost tomu, jaké informace nám zašlete e-mailem. Kromě toho, pokud užíváte hesla, ID čísla nebo jiné speciální přístupy k funkcím na této stránce, je vaší zodpovědností je řádně zabezpečit. 

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky jako usnadnění pro uživatele. Prosím vezměte na vědomí, že UHELNYMLYN neodpovídá za obsah takových webových stránek ani za jejich politiku ochrany soukromí nebo za Osobní údaje, a že tato Politika ochrany soukromí se na ně nevztahuje.


Změny

UHELNYMLYN může změnit tuto Politiku ochrany soukromí na základě vlastního uvážení. Před revizí Politiky ochrany soukromí bude UHELNYMLYN uživatele této webové stránky informovat.